KOL hợp tác với các phương tiện truyền thông

đã từng có kinh nghiệm  hợp tác với  số lượng trên 200 KOL của Việt Nam

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Chúng tôi có cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ gồm Trung-Việt-Anh

Các kênh KOL

Hơn 1000 danh sách các KOL được chọn lọc , giúp bạn dễ dàng tìm được 1 KOL thích hợp 

Về Laiyet

Laiyet đã có mặt ở VIỆT NAM nhiều năm, có giàu kinh nghiệm và nguồn lực tiếp thị , đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt Nam, các công ty PR, KOL, KOL , bạn muốn có 1 dịch vụ tiếp thị xuyên quốc gia và tập trung ở mọi mặt, để thương hiệu của bạn có thể nhanh chóng trở nên có tiếng tăm