Dự án đa dạng về hình thức tiếp thị từ KOL

Chúng tôi sỡ hữu hơn 1000 danh sách các  KOL xuất sắc của Việt Nam và cùng kết hợp cùng với 1 đội ngũ chuyên  nghiệp giúp bạn chạy các dự án tiếp thị KOL , với sự hỗ trợ nhiệt tình và kỹ năng chuyên nghiệp của  chúng tôi giúp bạn tìm được 1 KOL thích hơp , kết hợp hình thức tiếp thị ấy, tăng cường lợi ích cho thương hiệu của bạn

Có những trở ngại  khi cần tìm các KOL hợp tác không?

01

Chi phí chi trả cho các KOL chưa được công khai

02

Các KOL hải ngoại về mặt thanh toán và trao đổi đều rất bất tiện

03

Không thể kiểm soát  chất lượng từ các KOL

04

Có khó khăn khi quản lý nhiều KOL

05

Chiến lược tiếp thị thông qua các KOL khó mà thực hiện một cách có hiệu quả

06

Khó kiểm soát các điều khoản đã được nêu trong hợp đồng.

Trình tự hợp tác với các KOL

01

Phía bên quảng cáo đặt ra yêu cầu

02

Tìm được ứng cử viên thích hợp

03

Thỏa thuận các chi phí và trao đổi các nội dung cần hợp tác

04

Phía bên quảng cảo duyệt nội dung

05

 KOL đăng tải nội dung

06

 Phân tích số liệu và kết thúc dự án .