Các dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi

Các kênh KOL của Việt Nam

Đa  dạng hóa các hình thức tiếp thị kết hợp cùng với các hình thức tiếp thị thông qua các KOL , nâng cao tiếng tăm và lợi ích cho thương hiệu 

網紅平台
Kênh KOL

LAIYET kênh KOL , cung cấp cho bạn hơn một ngàn danh sách KOL ưu việt , để bạn có thể tìm được 1 KOL thích hợp với bạn nhất

口碑行銷
Tiếp thị truyền miệng

Hình thức quảng cáo từ các KOL cùng kết hợp hình thức tiếp truyền miệng làm tăng độ tin cạy của sản phẩm.

品牌解決方案
Phương án giải quyết cho thương hiệu

Lập kế hoạch tổng thể cho các chiến lược tiếp thị, cung cấp các nội dung sự kiện phù hợp với thương hiệu, lập kế hoạch tiếp thị  ở mọi khía cạnh, gia tăng tiếng tăm của thương hiệu

一站式行銷推廣
Chuỗi tiếp thị quảng cáo,

Ngoài hình thức tiếp thị thông qua các KOL , chúng tôi cũng dựa theo thị trường việt Nam hiện nay đưa ra 1 hình thức tiếp thị khác , cùng 1 lúc giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề thường gặp trong thị trường Việt Nam 

Kênh KOL của chúng tôi

Chọn lựa 1 KOL thích hợp nhất với bạn

KOL
1000+
KOC
500+
Đã hợp tác
200+